Onze Advocaten

L.D. (Linda) van Zuijlen

Gespecialiseerd in:

Letselschade, Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht

Linda van Zuijlen heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2016 is zij aan ons kantoor verbonden. Sinds haar afstuderen in 2013 is zij werkzaam geweest bij een schade-expertisekantoor en bij een verzekeraar, waarbij zij ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van verzekeringsrecht en meer in het bijzonder letselschade. Doordat Linda ook voor verzekeraars heeft opgetreden, heeft zij inzicht in het proces, de argumenten en de standpunten die zij innemen.

Linda maakt op de vestiging in Alkmaar deel uit van de letselschadesectie. Haar specialisaties zijn personenschade en aansprakelijkheidsrecht. Ook maakt verzekeringsrecht deel uit van haar dagelijkse praktijk.

Linda adviseert en procedeert in letselschadezaken als gevolg van onder meer verkeersongevallen, medische missers en bedrijfsongevallen. Daarbij is ze op zoek naar een passende oplossing voor slachtoffers, dan wel in de vorm van het vorderen van een letselschadevergoeding dan wel in de vorm van het verzoeken om begeleiding in het huishouden of bij het re-integreren bij de werkgever.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

  • Lid van de Vereniging Jonge Professionals Personenschade

Linda van Zuijlen studied at the University of Groningen. She joined our office in 2016. Since her graduation in 2013, she has worked at a claims assessment firm and at an insurance company, where she has gained extensive experience in the field of insurance law and, more specifically, personal injury. Because Linda has also acted on behalf of insurers, she has insight into the process, the arguments and the positions they take.

Linda is part of the personal injury section at the Alkmaar office. She specialises in personal injury and liability law. Insurance law is also part of her daily practice.

Linda advises and litigates in personal injury cases as a result of, among others, traffic accidents, medical errors and industrial accidents. She is looking for a suitable solution for victims, either in the form of a claim for compensation, or in the form of a request for household assistance or when reintegrating with the employer.

Membership/other positions

- Member of the Association of Young Personal Injury Professionals