Daan Simon

Gespecialiseerd in:

Ondernemingsrecht, ICT recht, Privacyrecht

Heeft u net een onderneming gestart en heeft u behoefte aan een set algemene voorwaarden of andere contracten? Of heeft u al jaren een goed lopende onderneming en zijn uw algemene voorwaarden of contracten toe aan vernieuwing? Bent u van plan om een onderneming of een aandelenbelang te kopen of te verkopen? Of verwerkt uw onderneming persoonsgegevens en heeft er een datalek plaatsgevonden?

Dan kan ik u zeker verder helpen.

Sinds 2019 houd ik me als advocaat voornamelijk bezig met Ondernemingsrecht, Privacyrecht en ICT-recht. Ik probeer meer te bieden dan alleen het oplossen van juridische vraagstukken. Ik vind het belangrijk dat u zich na een eerste contact gehoord en geholpen voelt, ook als er niet een directe oplossing voor handen is. Samen sparren, goede communicatie en een eerlijk perspectief, daar sta ik voor.

Ik ben integer, nieuwsgierig, heb een goed analytisch vermogen en zal mij altijd voor de volle 100% inzetten om voor u het maximale resultaat te behalen.

Opleiding

  • Vrije Universiteit Amsterdam, Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Privaatrecht (LLM)

Nevenfuncties

Have you just started a business and do you need a set of general terms and conditions or other contracts? Or have you been running a successful business for years and are your general terms and conditions or contracts due for renewal? Are you planning to buy or sell a company or a shareholding? Or does your company process personal data and has a data leak occurred?

Then I can certainly help you further.

Since 2019, as a lawyer I have mainly been involved in Corporate Law, Privacy Law and ICT Law. I try to offer more than just solving legal issues. I think it is important that you feel heard and helped after an initial contact, even if there is no immediate solution at hand. Sparring together, good communication and an honest perspective, that is what I stand for.

I am honest, curious, have good analytical skills and will always do my utmost to achieve the maximum result for you.

Education

  • Free University of Amsterdam, Master's degree in Law, main subject area Private Law (LLM)

Additional functions

  • Board member of Stichting Financieel Café Alkmaar