Blogs

Aanpassing pachtnormen per 1 juli 2017

27/07/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor landbouwgronden, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Welke pachtprijzen gelden er vanaf 1 juli 2017?

Hoe worden pachtprijzen vastgesteld?

In alle 14 pachtprijsgebieden in Nederland voor akkerbouw- en grasland dalen de pachtnormen 2017 ten opzichte van 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio in Nederland over de periode 2011-2015.

Los bouw- en grasland

In pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij is een lagere pachtnorm vastgesteld. Dit komt met name door slechte bedrijfsresultaten in 2015 en het wegvallen van het jaar 2010 uit de berekening.

Ook voor de akkerbouw zijn lagere pachtnormen vastgesteld, omdat het zeer goede jaar voor inkomen 2010 uit de berekening is gehaald en het gemiddelde inkomensjaar 2015 is toegevoegd. Over het algemeen zijn de inkomensschommelingen in de akkerbouw groter dan in de melkveehouderij. In gemengde gebieden hebben de inkomensfluctuaties elkaar soms opgevangen.

Los tuinland

Er zijn in Nederland 2 pachtprijsgebieden voor los tuinland. Er is een groot verschil in pachtprijzen in deze twee gebieden omdat de samenstelling van de tuinbouwsector sterk verschilt met als gevolg eveneens een sterk verschil voor de pachtnorm.

Agrarische gebouwen

Voor agrarische bedrijfsgebouwen en voor bestaande overeenkomsten wordt conform de gemiddelde bouwkostenindex over de jaren 2012-2016 de hoogst toelaatbare pachtprijs berekend.

Agrarische woningen

Bij pachtovereenkomsten die gesloten zijn vóór 1 september 2007 is de pachtverhoging gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte.
Bij pachtovereenkomsten die zijn aangegaan ná 1 september 2007 wordt de hoogst toelaatbare pachtprijs bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS).

Overzicht

Bedrijfswoning                                           +2,8%
Bedrijfsgebouwen                                     +1,3%
Tuinland Rest van Nederland                   +58%
Tuinland Westelijk Holland                       +2%
Los bouw- en grasland                              zie de website Rijksoverheid/nieuwe pachtnormen 2017

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met één van onze advocaten gespecialiseerd in agrarisch recht.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs